Korte historie

Eind jaren zeventig van de vorige eeuw is in Harlingen het administratiekantoor opgericht onder de naam S.A.S. Harlingen BV door de heren Stigter en Beuker. Enige jaren later is het kantoor door de heer Beuker alleen voortgezet en is de naam gewijzigd in administratiekantoor J.F. Beuker BV. Op 1 oktober 2001 is de onderneming voortgezet door werknemer Dirk Koning en is de naam ongewijzigd gebleven.

WIE ZIJN WIJ

Wij zijn een administratiekantoor met een laagdrempelig karakter. Wij willen graag voor iedereen benaderbaar zijn en hebben daarom een persoonlijke benadering hoog in het vaandel staan. Wij zijn klantgericht en betrokken en we denken graag met u mee.
Onze missie luidt als volgt: “Binnen de regio een aantrekkelijk administratiekantoor zijn door middel van een hoge servicegraad, kwalitatieve en complete administraties en adviezen tegen een scherpe prijs.”
Met vier man sterk willen wij graag u als ondernemer of als particulier zo goed mogelijk van dienst zijn en helpen daar waar nodig.

WAT doeN WIJ

Als administratiekantoor zorgen wij voor een totaalpakket op het gebied van administratieve en financiële dienstverlening.
Zaken waarin wij gespecialiseerd zijn en die wij graag voor u uit handen nemen, zijn de volgende:

> Administratieve dienstverlening
> Loonadministratie
> Jaarrekeningen
> Belastingzaken
> Bedrijfseconomische adviezen

Neemt u contact met ons op voor meer informatie of om uw wensen door te spreken.

1. Administratieve dienstverlening:
Voor ondernemers geldt in principe een administratieplicht. Uit uw administratie moet o.a. duidelijk blijken hoeveel belasting u moet betalen. Een betrouwbare, duidelijke en volledige administratie is van essentieel belang voor uw bedrijfsvoering.
Voor een correcte bedrijfsadministratie bent u bij ons aan het juiste adres. Met behulp van Profit (van Afas) verzorgen wij variërend van een aantal uren per week tot enkele dagen per maand uw administratie.
Zaken die wij voor u uit handen kunnen nemen zijn bijvoorbeeld:
Inboeken van uw facturen, betalingen en het doen van de btw-aangifte. Aan de hand van een maandelijkse rapportage krijgt u inzicht in uw financiële positie en weet u altijd waar u aan toe bent.
Neemt u contact met ons op voor meer informatie of om uw wensen door te spreken.

2. Loonadministratie:
Wanneer u personeel in dienst hebt bent u verplicht een loonadministratie bij te houden. Deze administratie is nodig om tot de juiste loonberekeningen te komen en het voldoen aan de fiscale en sociale verplichtingen.
Neemt u contact met ons op voor meer informatie of om uw wensen door te spreken.

3. Jaarrekeningen:
Een jaarrekening is een overzicht van de financiële situatie van een onderneming van het afgelopen boekjaar.
Neemt u contact met ons op voor meer informatie of om uw wensen door te spreken.

4. Belastingzaken:
Als ondernemer heeft u te maken met diverse belastingzaken. Door jaarlijkse aanpassingen op het gebied van belastingwetgeving, kan dit voor u een tijdrovende zaak betekenen om goed op de hoogte te blijven.
Omdat wij de ontwikkelingen op de voet volgen, kunnen we u adviseren en bijstaan op het gebied van belastingen, zoals dividendbelasting, loonbelasting, omzetbelasting en vennootschapsbelasting. U kunt ons natuurlijk ook bezoeken voor het indienen van verzoek- en bezwaarschriften of om uw belastingaanslag te laten controleren.
Neemt u contact met ons op voor meer informatie of om uw wensen door te spreken.

5. Bedrijfseconomische adviezen:

Als ondernemer krijgt of heeft u te maken met allerlei regelingen voor de belastingen en met sommige sociale verzekeringen. De keuzes die u als ondernemer maakt, kunnen fiscale gevolgen hebben. Denk hierbij aan keuzes zoals de rechtsvorm van uw onderneming en de financiering ervan. Het is daarom van belang dat u als ondernemer op de hoogte bent van uw fiscale rechten en plichten.
Neemt u contact met ons op voor meer informatie of om uw wensen door te spreken.

Diensten voor bedrijven
> administratieve dienstverlening
> loonadministratie
> jaarrekeningen en bedrijfseconomisch advies
Diensten voor particulieren
> advisering en verzorging belastingzaken
> persoonlijk advies
> het verzorgen van bezwaarschriften